Ultimate magazine theme for WordPress.

Účinky extrémně nízkých dávek kanabinoidů | Effects of ultra-low doses of cannabinoids | Y.Sarne

0Přednáška prof. Yosefa Sarne v rámci odborné konference na veletrhu Cannafest 2013 na téma: Extrémně nízké dávky kanabinoidů chrání mozek, srdce a játra: lékařské, etické a ekonomické aspekty. Prezentace je v původním znění.

Abstrakt: Již dříve se podařilo prokázat, že jedna extrémně nízká dávka tetrahydrokanabinolu (THC) ochrání mozek myší před různými poraněními včetně epileptických záchvatů vyvolaných pomocí PTZ, CO-hypoxie, hluboké pentobarbiturátové anestezie a neurotoxicity navozené MDMA. THC bylo v množství 0,002 mg/kg (dávka řádově 3 až 4x nižší, než je potřeba k vyvolání známých psychoaktivních efektů) podáváno nitrožilně buď 7 dní před poraněním, anebo 3 dny po poranění. Sledováním kognitivních funkcí po dobu 3–7 týdnů bylo dokázáno, že THC následky poranění zmírňuje. Jedna nízká dávka THC spustila v mozku dlouhotrvající (7 týdnů) biochemické procesy včetně ERK, CREB a BDNF (vše biochemické markery hodnotící neuroprotekci a plasticitu) v oblastech hipokampu a frontálního kortexu.
Společným rysem různých poranění je sekundární aktivace vrozeného imunitního systému v mozku jako odpověď na primární neuronové poškození. Proto jsme testovali, zda THC dokáže mozku zabránit v LPS-aktivaci této imunitní reakce. Intraperitoneální injekce bakteriálního lipopolysacharidu (LPS) vedla ke zhoršení kognitivních funkcí na dobu nejméně 7 týdnů. (…)
THC byly blokovány SR141716A, ale ne SR144528, což naznačuje, že zde hrají roli receptory CB1. THC také zmírňuje dlouhotrvající (7 týdnů). Jedna injekční dávka 0,002 mg/kg THC buď 48 hodin před, anebo 7 dní po LPS dokázala zmírnit toto dlouhodobé poškození. Protektivní účinkyLPS-navozenou cyklooxygenázu-2 (COX-2), což je marker zánětu v oblasti hipokampu a frontálního kortexu.
Tato vrozená imunitní reakce systému může vést k poškození dalších orgánů. Proto jsme testovali, zda stejně nízká dávka THC ochrání myši před ischemickým poškozením srdce. Infarkt myokardu (MI) byl navozen pomocí zastavení toku krve ligaturou srdečnice a jeho anatomické, funkční a biochemické následky byly analyzovány 24 hodin poté. MI vedl ke vzniku nekrotické oblasti (detekována pomocí barvení TTC), která byla infiltrována neutrofily (zjištěno imunohistologií), dále ke zkrácení srdečního vlákna (měřeno echokardiografií) a zvýšenému množství troponinu T v plazmě. Všechny tyto projevy byly výrazně zmírněny nitrožilní aplikací THC (0,002 mg/kg) buď 2, anebo 48 hodin před MI. Extrémně nízká dávka THC byla podobně účinná při ochraně jater před ischemicko-repefuzním poškozením (I/R). Jedna dávka THC zmenšila nekrotickou oblast, potlačila aktivaci kaspasa-3, eliminovala projevy IL1 a TNF-α v jaterních tkáních a redukovala množství enzymů v plazmě.
V diskuzi se budeme zabývat praktickými důsledky těchto zjištění v klinické léčbě různých diagnóz, například u mrtvice, infarktu myokardu anebo při transplantaci jater, stejně jako alternativním využitím různých farmaceutických preparátů založených na kanabinoidech.

Nenechte si ujít letošní konferenci na veletrhu Cannafest, který se bude konat ve dnech 6.-8.11. 2015 na výstavišti Incheba v Praze.

Informace & vstupenky:
http://www.cannafest.cz/

Sledujte aktuality na Facebooku:
https://www.facebook.com/Cannafest

//

Ultra-low doses of cannabinoids protect the brain, the heart and the liver: Medical, ethical and economical aspects
Presented by Prof. Yosef Sarne – The Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University (Tel Aviv, Israel) – at Cannafest 2013 in Prague.

Don’t miss the next Cannafest conference, 6th – 8th November 2015 in Prague. All lectures are held in Czech or English and are simultaneously translated.

Information & Tickets:
www.cannafest.cz

Follow us on Facebook:
https://www.facebook.com/Cannafest

source

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.