Ultimate magazine theme for WordPress.

Způsoby podávání kanabinoidů | Administration modes of cannabinoids | Cannafest 2013

0Farmakokinetika a způsoby podávání kanabinoidů aneb Veliká výzva. Záznam z přednášky Prof. Dr. pharm. Rudolf Brenneisena – (University of Bern, Dept. of Clinical Research) na Cannafestu 2013. Prezentace je v původním znění.

Abstrakt: Specifická chemie fytokanabinoidů a komplexnost léčiv s obsahem cannabisu ovlivňuje jejich farmakokinetické charakteristiky. Proto je vyhodnocení a praktické ověření efektivních a pokud možno neškodných způsobů podávání skutečnou výzvou, a stejně tak i vývoj ideálních forem podávání.
K porozumění absorpci, distribuci, metabolismu a vylučování THC a další složek konopí po orálním, plicním nebo parenterálním podání je zapotřebí provedení fáze 1 klinických studií s dobrovolníky za použití příslušných bioanalytických metod. Výsledná data pak vytvářejí základ pro vývoj a optimalizaci adekvátních farmaceutických preparátů s ohledem na jejich farmakokinetické chování a terapeutické účinky.
V této přednášce prodiskutujeme pro a proti léčby založené na THC, respektive konopí, při uvážení příslušných farmakokinetických, farmakodynamických a galenovitých aspektů.Nenechte si ujít letošní konferenci na veletrhu Cannafest, který se bude konat ve dnech 6.-8.11. 2015 na výstavišti Incheba v Praze.

Informace & vstupenky:
http://www.cannafest.cz/

Sledujte aktuality na Facebooku:
https://www.facebook.com/Cannafest

//

Pharmacokinetics and administration modes of cannabinoids – A challenge
by Prof. Dr. pharm. Rudolf Brenneisen – University of Bern, Dept. of Clinical Research (Bern, Switzerland) at Cannafest 2013

The particular chemistry of phytocannabinoids and complexity of cannabis-based medicines influence their pharmacokinetic characteristics. Therefore, the evaluation and in vitro/in vivo validation of efficient and preferably harmless administration modes as well as development of ideal application forms are a real challenge.
Clinical phase-1 studies on volunteers, requiring appropriate sensitive bioanalytical methods, are needed to understand absorption, distribution, metabolism, and excretion of THC and other cannabis constituents after oral, pulmonal or parenteral administration. The resulting data are then the basis to develop appropriate pharmaceutical preparations and optimize these regarding its pharmacokinetic behavior and therapeutic effects.
Pros and cons of THC- (TBMs) and cannabis-based medicines (CBMs) are discussed considering pharmacokinetic, pharmacodynamic, and galenic aspects.

Don’t miss the next Cannafest conference, 6th – 8th November 2015 in Prague. All lectures are held in Czech or English and are simultaneously translated.

Information & Tickets:
www.cannafest.cz

Follow us on Facebook:
https://www.facebook.com/Cannafest

source

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.